Obstoječo ribogojnico ZZRS Soča bomo prilagodili potrebam vzreje primorske podusti. Pri tem nam bo s svojimi izkušnjami, pridobljenimi v okviru LIFE CON.FLU.PO projekta, pomagal italijanski partner Parco Ticino. Po intenzivnih naporih jim je namreč uspelo primorsko podust uspešno razmnožiti v ujetništvu. Ti osebki bodo tudi vir za vzpostavitev matične jate pri nas.
Akcije:  A2, C1, C2, D1

Pričakovani rezultati

D1.1. INDICATOR 1 (C2): Pričakujemo vsaj dve uspešni obdobji drsti.

Doseženi rezultati

D1.1. INDICATOR 1 (C2): Štiri uspešna obdobja drsti v letih 2019, 2020, 2021 in 2022.

Maj 2021: prvi osebki primorske podusti v novem vališču.

Končno poročilo o reji primorske podusti

Končno poročilo o učinkih projekta

POVEZAVA do vseh mejnikov in doseženih rezultatov


Dejavnosti