ART DESIGN d.o.o.. Oblikovanje celostne grafične podobe in tiskovin za projekt LIFE for LASCA.

Bertok M., Budihna N., Povž., 2003. Strokovne osnove za vzpostavljanje omrežja Natura 2000. Ribe (Pisces), piškurji (Cyclostomata), raki deseteronožci (Decapoda). Končno poročilo. ZZRS, Ljubljana, 370 str..

Bianco. P.G., 1995. MEDITERRANEAN ENDEMIC FRESHWATER FISHES OF ITALY. Biological Conservation 72 159-170 19.

Carosi A., Ghetti L., Forconi A., Lorenzoni M., 2015. Fish community of the river Tiber basin (Umbria-Italy): temporal changes and possible threats to native biodiversity. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 416, 22.

Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora. Official journal of the European Communities. No L 206/1992.

Crivelli, A.J. 2006. Protochondrostoma genei (errata version published in 2016). The IUCN Red List of Threatened Species 2006: e.T4786A88247276. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2006.RLTS.T4786A11094302.en . Downloaded on 15 January 2018.

Definicija tujerodne vrste; spletna stran Projekta Life Artemis: https://www.tujerodne-vrste.info/tujerodne-vrste/. Preneseno 19. februarja 2019.

EA. 2003. River Habitat Survey in Britain and Ireland: Field Survey Guidance Manual. River Habitat Survey Manual: 2003 version, Environment Agency, 136 pp.

Ente tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia, 2015. Personal communication. 

Karr R.J. and Angermeier P.L., 1984. Relationship between Woody Debris and Fish Habitat in a Small Warmer Stream. Transactions of the American Fisheries Society 1 3:716-726.

Kottelat M. in Freyhof J., 2007. Handbook of European Freshwater Fishes. Kottelat, Cornol,Switzerland and Freyhof, Berlin, Germany. 

Leopold, L.B. and Wolman, M.G., 1957. River channel patterns: braided, meandering, and straight. U.S. Geological Survey Prof. Paper 282-B.

Lorenzoni M., Mearelli M., Ghetti L., 2006. NATIVE AND EXOTIC FISH SPECIES IN THE TIBER RIVER WATERSHED (UMBRIA – ITALY) AND THEIR RELATIONSHIP TO THE LONGITUDINAL GRADIENT. Bull. Fr. Pêche Piscic. 382:19-44.

Mameri D., Sousa-Santos C., Magalhães MF and Robalo JI., 2016. Conservation of the critically endangered Achondrostoma occidentale (Pisces:Cyprinidae): integrating habitat data in restocking programs to improve population recovery. Gaia Scientia. Edição Especial Europa. Volume 10(2): 01-09.

National Summary 2007 – 2012 for Article 17 – Italy. https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp . Preneseno 17 januarja 2018. 

Pizzul E., 2018. Observations of Protochondrostoma genei within freshwater ecosystems of Friuli Venezia Giulia, Department of Life Science University of Trieste.

Pliberšek K., Ramšak L. in Tavčar T., 2014. Najdba primorske podusti (Protochondrostoma genei) v Sloveniji. Ribič, 3/LXXIII. 

Podgornik S., 2014. Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib. Primorska podust (Protochondrostoma genei). Poročilo.ZZRS, Ljubljana – Šmartno. 

Povž M., Gregori A. in Gregori M., 2015. Sladkovodne ribe in piškurji v Sloveniji. Zavod Umbra, Ljubljana. 

Povž M., 1983. Spremembe v arealu dveh vrst podusti (Chondrostoma, Pisces) v Sloveniji. Biološki vestnik, 31(1): 45-52. 

Povž M., 1995. Status of fre shwater fishes in the Adriatic catchment of Slovenia. Biological Conservation 72/171-177.

Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam. Uradni list RS, št.82/2002. 

Radovanovič M., 2017. Komunikacije preko e-mail. zasebni podatki ZZRS.

Rosgen D.L., 1994. A classification of natural rivers. Catena 22 169-199.

Rosgen, David L. 1996. Applied river morphology. Pagosa Springs, Colo: Wildland Hydrology.

Sousa-Santos C., Gil F., Almada V.C., 2013. Ex situ reproduction of Portuguese endangered cyprinids in the context of their conservation. The Ichthyological Society of Japan DOI 10.1007/s10228-013-0383-6.

University in Trieste, 2016. Communication by e-mail. FRIS internal data. 

Valič P., 2014. Najdba primorske podusti v Vipavski dolini (osebni vir, december 2014). 

Veenvliet P. in K. Veenvliet J., 2006. Ribe slovenskih celinskih voda. Priročnik za določanje. Zavod Symbiosis, Grahovo. 

Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno 15.01.2018], [Citirano 15.01.2018], Protochondrostoma genei, http://www.biosweb.org/index.php?task=taxonsheet&tid=5635 , Dostopno na spletnem naslovu: , ISSN 2350-4757

Zbirno poročilo po direktivi o habitatih, 2013, spletne stran ZRSVN: http://www.zrsvn.si/sl/informacija.asp?id_meta_type=65&id_informacija=579 . Preneseno 26. avgusta 2015. 

O projektu LIFE for LASCA

Zavod za ribištvo Slovenije bo v sodelovanju z italijanskim partnerjem in lokalnimi ribiškimi družinami skušal preprečiti izumrtje vrste primorska podust [Lasca] (Protochondrostoma genei). Poskusili bomo vzrejati vrsto v ujetništvu in jo ponovno naseliti v pritoke reke Vipave. Dolina Vipave je namreč edino Natura 2000 območje za vrsto v Sloveniji

Vodilni partner


Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
SI-1211 Ljubljana-Šmartno, Slovenija
  info@zzrs.si
www.zzrs.si

Pridruženi partner


Parco Lombardo della valle del Ticino
via Isonzo, 1 - 20013
Pontevecchio di Magenta (MI)
  parco.ticino@pec.regione.lombardia.it
www.parcoticino.it