Fotografski natečaj "Motivi Natura 2000"

Objavljen dne 1.1.2020

Namen
Namen natečaja je ozaveščanje javnosti o okoljskih vprašanjih in ohranjanju narave. Razpisuje ga Zavod za ribištvo Slovenije (zzrs.si), v okviru projekta Life for Lasca (lifeforlasca.eu). Podoben natečaj poteka v Italiji, kjer ga organizira naš partner pri projektu Parco Lombardo della valle del Ticino (parcoticino.it).

Komu je namenjen
Natečaj je namenjen vsem polnoletnim osebam in je brezplačen.

Tema
Tema natečaja je narava v območjih Natura2000. Udeleženci so vabljeni, da skozi fotografije prikažejo lepoto okolja na teh območjih. Seznam območij Natura2000 po Sloveniji je objavljen na spletnih straneh: http://gis.arso.gov.si/atlasokolja, https://www.naravovarstveni-atlas.si/.

Tehnične zahteve fotografije
Fotografija mora biti v formatu JPEG v najmanjši velikosti 3600X2400 (širina X višina) ali v večji z enakim razmerjem stranic (3:2). Dovoljene so tako barvne kot črno-bele fotografije. Dovoljene so fotografije pokrajin, živali, rastlin in makro fotografije. Dovoljene so le horizontalne postavitve fotografij  (zaradi formata okvirjev na razstavi). S prijavljeno fotografijo se ne sme sodelovati na drugih natečajih. Fotografije, ki niso v skladu s pravili natečaja, ne bodo upoštevane. Fotografiji mora biti priloženo ime in priimek avtorja in ime/naslov fotografije.

Način sodelovanja in dostava gradiva
Na natečaju lahko posameznik sodeluje z največ dvema (2) fotografijama. Zavod za ribištvo Slovenije sprejema natečajne fotografije izključno preko namenske spletne aplikacije. Povezava nanjo je objavljena kot povezava »MOTIVI NATURA 2000« na spletni strani https://lifeforlasca.eu/. Fotografijo lahko pošlje le avtor poslanih fotografij, oziroma fotografije posreduje s pooblastilom avtorja, ki ga navede ob oddaji fotografije. Lažna navedba avtorstva je kazniva skladno s področno zakonodajo. V kolikor komisija presodi, da poslani predlog ne ustreza merilom natečaja, objavo brez obrazložitve prepreči.

Zmagovalci in razstava
Razglašenih bo 20 najbolje ocenjenih fotografij, ki jih bo izbrala žirija in katere bodo razstavljene. Zavod za ribištvo Slovenije bo na lastne stroške pripravil in natisnil izbrane fotografije za razstavo. Kraj in datum razstave bo naknadno sporočen po elektronskem naslovu prijavljenega na natečaj, katerega bo potrebno navesti ob objavi fotografije na spletni strani.

Nagrade in podelitev nagrad
Vseh 20 najbolje uvrščenih bo prejelo praktične nagrade in izdelke projekta Life for Lasca. Zmagovalec bo prejel denarno nagrado v vrednosti 250 €. Drugouvrščeni bo prejel denarno nagrado v vrednosti 150 €. Tretjeuvrščeni bo prejel denarno nagrado v vrednosti 50 €.  Kraj in datum podelitve nagrad bo naknadno sporočen po elektronskem naslovu prijavljenega na natečaj, katerega bo potrebno navesti ob objavi fotografije na spletni strani.

Žirija
Žirijo, ki bo ocenila izdelke in podelila nagrade bo sestavljalo osebje, ki deluje v okviru projekta Life for Lasca in lokalni fotograf.

Kriteriji ocenjevanja
Fotografije bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril:
-          skladnost s temo
-          kakovost
-          sporočilo
-          izvirnost
-          fotografije, posnete znotraj območij Natura 2000 v Sloveniji, bodo višje točkovane.

Čas trajanja natečaja
Natečaj se prične 1.1.2020 in traja do vključno 31.12.2020. V roku 3 mesecev po zaključku natečaja bodo razglašeni in objavljeni zmagovalci in fotografije, izbrane za fotografsko razstavo.

Lastništvo fotografij
Vsak avtor je osebno odgovoren za predstavljeno delo in obdrži avtorske pravice za poslano fotografijo, vendar fotografije preidejo v trajno last Zavoda za ribištvo Slovenije, ki jih lahko uporablja za namene delovanja zavoda.

Pogoji sodelovanja
Udeleženec s prijavo na natečaj:
- brezpogojno sprejme pravila natečaja;
- obdrži avtorske pravice;
- prevzame vse civilne ali kazenske odgovornosti, ki izhajajo iz sporov v zvezi s pravicami do fotografije ali uporabe poslane fotografije pa tudi njihove vsebine in zato organizatorja izključuje te odgovornosti;
- preda prijavljene fotografije v trajno last Zavoda za ribištvo Slovenije;
- pooblašča Zavod za ribištvo Slovenije, da objavi fotografije posnete na dogodkih namenjenih natečaju

Odločitev žirije je dokončna in je ni mogoče izpodbijati. Poslane fotografije v nobenem primeru ne smejo vsebovati podatkov, ki jih je mogoče opredeliti kot občutljive. Vsak udeleženec tudi izjavi, da je edini avtor poslane fotografije in da je izvirna, da ne krši pravic tretjih oseb in da je v primeru, ko prikazuje subjekte, za katere je potrebno dovoljenje, le-to pridobil.

Zasebnost
Udeleženec pooblašča Zavod za ribištvo Slovenije in zunanje osebje, vključeno v natečaj, za obdelavo njegovih osebnih podatkov v skladu z Uredbo EU 2016/679, katera se je začela uporabljati  dne 25. maja 2018.

Dodatne informacije
Vse dodatne informacije pridobite na e-naslovu: samo.bratoz@zzrs.si (Samo Bratož).