Life

Program LIFE je instrument EU za financiranje okoljskih in podnebnih ukrepov. Splošni cilj LIFE je prispevati k izvajanju, posodabljanju in razvoju okoljske in podnebne politike EU ter zakonodaje s sofinanciranjem projektov z evropsko dodano vrednostjo.

Projekt LIFE FOR LASCA spada na področje projektov LIFE Narava in Biodiverziteta. LIFE Narava in Biodiverziteta podpira projekte, ki prispevajo k izvajanju Evropske Direktive o pticah in Direktive o habitatih, mreže Natura 2000 in projekte, ki prispevajo k zaustavljanju izgube biotske raznolikosti.

Natura 2000

Maja 1992 so vlade Evropske unije sprejele zakonodajo za zaščito ogroženih habitatov in vrst v Evropi. Ta zakonodaja se imenuje Direktiva o habitatih in dopolnjuje Direktivo o pticah, sprejeto leta 1979. Osrednji del teh dveh direktiv je vzpostavitev mreže območij, imenovanih Natura 2000 .

O projektu LIFE for LASCA

Zavod za ribištvo Slovenije bo v sodelovanju z italijanskim partnerjem in lokalnimi ribiškimi družinami skušal preprečiti izumrtje vrste primorska podust [Lasca] (Protochondrostoma genei). Poskusili bomo vzrejati vrsto v ujetništvu in jo ponovno naseliti v pritoke reke Vipave. Dolina Vipave je namreč edino Natura 2000 območje za vrsto v Sloveniji

Vodilni partner


Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
SI-1211 Ljubljana-Šmartno, Slovenija
  info@zzrs.si
www.zzrs.si

Pridruženi partner


Parco Lombardo della valle del Ticino
via Isonzo, 1 - 20013
Pontevecchio di Magenta (MI)
  parco.ticino@pec.regione.lombardia.it
www.parcoticino.it