Aktivnosti in rezultati

VIPAVA PO NOVEMBERSKEM OBILNEM DEŽEVJU

Skupina objave: Omejevanje donavske podusti

Po obilnem novembrskem deževju in visokih vodah smo preverili ali se je donavska podust premaknila v pritoke reke Vipave. Premik donavske podusti v pritoke bi pomenil dodaten kompeticijski pritisk in posledično grožnjo ponovno naseljeni primorski podusti, saj vrsti zasedata podobni ekološki niši. Med ribjo združbo v kateri so bili zastopani osebki vrste grba, primorska belica, potočni glavoč, podust in štrkavec, smo presenetljivo dobili tudi 6 osebkov primorske podusti. Primorske podusti so se nahajale v skrivališču ob robu vodotoka, v manjši skupini, približno 900 m nižje od vnosnega mesta ponovne naselitve pred skoraj dvema mesecema. Ob enem velja omenjeno vzorčenje tudi za prvi monitoring primorske podusti.

O projektu LIFE for LASCA

Zavod za ribištvo Slovenije bo v sodelovanju z italijanskim partnerjem in lokalnimi ribiškimi družinami skušal preprečiti izumrtje vrste primorska podust [Lasca] (Protochondrostoma genei). Poskusili bomo vzrejati vrsto v ujetništvu in jo ponovno naseliti v pritoke reke Vipave. Dolina Vipave je namreč edino Natura 2000 območje za vrsto v Sloveniji

Vodilni partner


Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
SI-1211 Ljubljana-Šmartno, Slovenija
  info@zzrs.si
www.zzrs.si

Pridruženi partner


Parco Lombardo della valle del Ticino
via Isonzo, 1 - 20013
Pontevecchio di Magenta (MI)
  parco.ticino@pec.regione.lombardia.it
www.parcoticino.it