Aktivnosti in rezultati

05 Oct
Objavil/a:
Skupina objave: Ozaveščanje
05 Oct 2018

VESTE KATERE SO DOMORODNE LOVNE VRSTE RIB CELINSKIH VODA SLOVENIJE?

Čeprav primorska podust ni lovna vrsta pa predstavlja del ribje združbe brez katere se je podrlo ravnovesje v Vipavi, kar se odraža tudi na ribolovu. Zavod za ribištvo Slovenije si zato močno prizadeva za povrnitev edinstvenosti in prepoznavnosti ne le enih najlepših slovenskih rek, reke Vipave, ampak tudi vseh ostalih naših voda, ki so jih doletele enake posledice antropoloških dejanj. Želeli bi, da se v vode do največje možne mere povrne ribolov, kakršen je vladal nekoč.

V publikaciji pred vami so predstavljene domorodne vrste rib in njihove najpomembnejše značilnosti. S kakovostnimi znanstvenimi ilustracijami, opisi vrst, njihovega življenjskega prostora in načinu ribolova vas želimo popeljati v spoznavanje pomembnega dela slovenskega naravnega bogastva.

O projektu LIFE for LASCA

Zavod za ribištvo Slovenije bo v sodelovanju z italijanskim partnerjem in lokalnimi ribiškimi družinami skušal preprečiti izumrtje vrste primorska podust [Lasca] (Protochondrostoma genei). Poskusili bomo vzrejati vrsto v ujetništvu in jo ponovno naseliti v pritoke reke Vipave. Dolina Vipave je namreč edino Natura 2000 območje za vrsto v Sloveniji

Vodilni partner


Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
SI-1211 Ljubljana-Šmartno, Slovenija
  info@zzrs.si
www.zzrs.si

Pridruženi partner


Parco Lombardo della valle del Ticino
via Isonzo, 1 - 20013
Pontevecchio di Magenta (MI)
  parco.ticino@pec.regione.lombardia.it
www.parcoticino.it