Aktivnosti in rezultati

V PRIPRAVI: ZAŠČITA HABITATA LASCE V GORIŠKIH BRDIH

V javni razpravi je predlog Pravilnika o začasnih prepovedih in omejitvi ravnanj v vodotokih, ki so habitat primorske podusti v Goriških brdih. Primorska podust (Protochondrostoma genei) je uvrščena v Prilogo II Habitatne Direktive, IUCN Rdeči seznam ogroženih vrst in Slovenski Rdeči seznam ogroženih vrst rib. S pravilnikom bi uvedli začasne prepovedi ter omejitve za dejavnosti, posege in ravnanja, ki ogrožajo njen obstoj, za obdobje enega leta.

Ministrstvo za okolje in prostor je na spletni strani trenutno objavil osnutek Pravilnika o začasnih prepovedih in omejitvi ravnanj v vodotokih, ki so habitat primorske podusti v Goriških brdih na katerega je možno podati mnenja in predloge.

19 Apr
Skupina objave: Ozaveščanje
Ogledi: 0
19 Apr 2019

O projektu LIFE for LASCA

Zavod za ribištvo Slovenije bo v sodelovanju z italijanskim partnerjem in lokalnimi ribiškimi družinami skušal preprečiti izumrtje vrste primorska podust [Lasca] (Protochondrostoma genei). Poskusili bomo vzrejati vrsto v ujetništvu in jo ponovno naseliti v pritoke reke Vipave. Dolina Vipave je namreč edino Natura 2000 območje za vrsto v Sloveniji

Vodilni partner


Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
SI-1211 Ljubljana-Šmartno, Slovenija
  info@zzrs.si
www.zzrs.si

Pridruženi partner


Parco Lombardo della valle del Ticino
via Isonzo, 1 - 20013
Pontevecchio di Magenta (MI)
  parco.ticino@pec.regione.lombardia.it
www.parcoticino.it