Aktivnosti in rezultati

V LETU 2022 SMO V NARAVO IZPUSTILI 30.000 OSEBKOV PRIMORSKE PODUSTI

Po obsežnem monitoringu, v okviru katerega smo ugotovili, da so primorske podusti v naravi preživele ekstremno poletno sušo in se ponovno razporedile vzdolž potokov Jovšček in Močilnik, smo lahko začeli z vlaganji primorske podusti. 19. oktobra smo v naravo izpustili 30.000 osebkov; 20.000 mladic (YOY) smo pripeljali iz Italije, 10.000 enoletnih ribic pa je bilo potomcev lanske (2021) drsti v Sloveniji. Letošnjih slovenskih potomcev še nismo izpustili. Vlaganja smo izvedli na potoku Močilnik in Jovšček. Potok Ozlenšček smo izpustili, saj v njem letos prisotnosti primorske podusti nismo potrdili. Potreben je nadaljnji monitoring, na osnovi katerega bomo ugotovili ali je Ozlenšček primeren za nadaljnje vnose primorske podusti ali bomo vnose v prihodnosti izvajali na drugem vodotoku. V potok Močilnik smo izpustili 25.230 osebkov (18.600 YOY, 8.430 1+), ki smo jih razporedili vzdolž štirih odsekov potoka, kjer je bila v poletni suši ves čas prisotna voda. V potok Jovšček smo izpustili 4.770 osebkov primorske podusti (3.200 YOY, 1.570 1+), ki smo jih razporedili vzdolž dveh nereguliranih odsekov, kjer je poleti ves čas tekla voda. V potok Močilnik smo izpustili neprimerno več osebkov, saj je v primerjavi z Jovščkom, tudi neprimerno večji potok z več razpoložljivega habitata za primorsko podust.

V času trajanja projekta smo tako v naravo izpustili že 136.052 osebkov primorske podusti, katerim se je na naše veselje in uspeh pridružil še podmladek potrjene drsti v naravi.

S klikom na fotografijo si oglejte filmček:

O projektu LIFE for LASCA

Zavod za ribištvo Slovenije bo v sodelovanju z italijanskim partnerjem in lokalnimi ribiškimi družinami skušal preprečiti izumrtje vrste primorska podust [Lasca] (Protochondrostoma genei). Poskusili bomo vzrejati vrsto v ujetništvu in jo ponovno naseliti v pritoke reke Vipave. Dolina Vipave je namreč edino Natura 2000 območje za vrsto v Sloveniji

Vodilni partner


Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
SI-1211 Ljubljana-Šmartno, Slovenija
  info@zzrs.si
www.zzrs.si

Pridruženi partner


Parco Lombardo della valle del Ticino
via Isonzo, 1 - 20013
Pontevecchio di Magenta (MI)
  parco.ticino@pec.regione.lombardia.it
www.parcoticino.it