Aktivnosti in rezultati

24 Oct
Objavil/a: Samo Bratož
Skupina objave: Omejevanje donavske podusti
24 Oct 2018

USPEŠNI ODLOVI DONAVSKE PODUSTI

Sodelovanje Zavoda za ribištvo Slovenije in lokalnih ribiških družin Ajdovščina in Renče je obrodilo sadove. Konec poletja in v začetku jeseni smo skupaj uspešno izvedli odlove donavske podusti v Močilniku, Vipavi in Lijaku. V teh vodotokih so se donavske podusti mestoma zbirale v visoki številčnosti in moč jih je bilo opazovati kako iz bližnjih tolmunov prehajajo na plitvino, kjer se prehranjujejo. Odseki posameznih odlovov so bili dolgi med 100 in 150 m. Omejili smo jih s pomočjo zapor. Pri tem smo uporabili zaporne mreže, električno bariero ali pa smo kot zaporo izkoristili že obstoječe naravne bariere. Donavske podusti smo odlavljali z elektroribolovom z brodenjem, na globokih odsekih pa iz čolna. Vse skupaj smo izlovili 194 osebkov, prevladovali so spolno zreli osebki z dolžino telesa nad 20 cm.

Foto: Utrinek iz skupinskega odlova donavskih podusti

Foto: Utrinek iz skupinskega odlova donavskih podusti

O projektu LIFE for LASCA

Zavod za ribištvo Slovenije bo v sodelovanju z italijanskim partnerjem in lokalnimi ribiškimi družinami skušal preprečiti izumrtje vrste primorska podust [Lasca] (Protochondrostoma genei). Poskusili bomo vzrejati vrsto v ujetništvu in jo ponovno naseliti v pritoke reke Vipave. Dolina Vipave je namreč edino Natura 2000 območje za vrsto v Sloveniji

Vodilni partner


Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
SI-1211 Ljubljana-Šmartno, Slovenija
  info@zzrs.si
www.zzrs.si

Pridruženi partner


Parco Lombardo della valle del Ticino
via Isonzo, 1 - 20013
Pontevecchio di Magenta (MI)
  parco.ticino@pec.regione.lombardia.it
www.parcoticino.it