Aktivnosti in rezultati

UDELEŽILI SMO SE STROKOVNE EKSKURZIJE V AVSTIJI

V okviru projekta Ocenjevanje ribjih izdelkov so LAS GORENJSKA KOŠARICA, LAS DOLINA SOČE in LAS POSAVJE organizirali dvodnevno strokovno ekskurzijo v Avstriji, ki je potekala med 21. in 22. februarjem.

Ekskurzije se je udeležil tudi Erik Sivec, ribogojec projekta Life for Lasca. Poleg Inštituta za varnost živil, veterinarsko medicino in okolje v Celovcu so obiskali tri ribogojnice, in sicer: ribogojnico Marzi v kraju Völking, Kärnten Fisch v kraju Feld am See in Payr v kraju Sirnitz.

Udeleženci in njihovi gostitelji so si zmenjali bogate izkušnje na področju ribogojstva, predvsem o vzreji rib v zemeljskih bazenih, ki se izkazujejo kot izredno dobra in ribam prijazna rešitev na tem področju.  

O projektu LIFE for LASCA

Zavod za ribištvo Slovenije bo v sodelovanju z italijanskim partnerjem in lokalnimi ribiškimi družinami skušal preprečiti izumrtje vrste primorska podust [Lasca] (Protochondrostoma genei). Poskusili bomo vzrejati vrsto v ujetništvu in jo ponovno naseliti v pritoke reke Vipave. Dolina Vipave je namreč edino Natura 2000 območje za vrsto v Sloveniji

Vodilni partner


Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
SI-1211 Ljubljana-Šmartno, Slovenija
  info@zzrs.si
www.zzrs.si

Pridruženi partner


Parco Lombardo della valle del Ticino
via Isonzo, 1 - 20013
Pontevecchio di Magenta (MI)
  parco.ticino@pec.regione.lombardia.it
www.parcoticino.it