Aktivnosti in rezultati

PROJEKT LIFE FOR LASCA Z VAMI ŠE ENO LETO

Skupina objave: Ostale aktivnosti

Projekt LIFE for LASCA smo podaljšali za eno leto, do konca leta 2022. S tem bomo pridobili še eno drstno sezono primorske podusti, v kateri bomo poskušali doseči 50.000 potomcev v Slovenski ribogojnici. To bi pomenilo neodvisnost slovenske ribogojnice, kar je pomembni korak za uspešno daljnoročno upravljanje s primorsko podustjo v Sloveniji. Ta čas bomo izkoristili za organizacijo mednarodnega srečanja strokovnjakov, video konference, na kateri se bomo pogovarjali o trajnostnem upravljanju s primorsko podustjo in ostalimi kritično ogroženimi vodnimi vrstami ter habitati, kar je pereča tema sodobnega sveta.

Veseli smo, da imamo priložnost še eno leto aktivno sodelovati in delovati med vami.

Ekipa Life for Lasca.

O projektu LIFE for LASCA

Zavod za ribištvo Slovenije bo v sodelovanju z italijanskim partnerjem in lokalnimi ribiškimi družinami skušal preprečiti izumrtje vrste primorska podust [Lasca] (Protochondrostoma genei). Poskusili bomo vzrejati vrsto v ujetništvu in jo ponovno naseliti v pritoke reke Vipave. Dolina Vipave je namreč edino Natura 2000 območje za vrsto v Sloveniji

Vodilni partner


Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
SI-1211 Ljubljana-Šmartno, Slovenija
  info@zzrs.si
www.zzrs.si

Pridruženi partner


Parco Lombardo della valle del Ticino
via Isonzo, 1 - 20013
Pontevecchio di Magenta (MI)
  parco.ticino@pec.regione.lombardia.it
www.parcoticino.it