Aktivnosti in rezultati

POZIV K SODELOVANJU ZA ZAŠČITO HABITATA V VIPAVSKI DOLINI

Skupina objave: Ozaveščanje

V letu 2019 smo v okviru projekta LIFE for LASCA izbrali štiri ustrezne vodotoke Vipavske doline za ponovno naselitev primorske podusti. To so Močilnik, Jevšček, Konjščak in Ozlenšček. V naslednjih letih bomo v vsaj tri od njih primorsko podusti tudi dejansko vnesli.

Primerjalna analiza abiotskih in biotskih lastnosti vodotokov je pokazala, da so vodotoku v Brdih, kjer primorska podust še danes živi, v Vipavski dolini najbolj primerljivi štirje omenjeni vodotoki. Gre za vodotoke z razgibanim vodnim tokom, visoko stopnjo zasenčenosti in ribjimi vrstami, s katerimi si primorska podust običajno deli življenjski prostor. Zato smo 17. 12. 2019 vsem relevantnim deležnikom v Sloveniji poslali obvestilo s pozivom k sodelovanju v smeri omejitve večjih posegov v izbrane vodotoke Vipavske doline v vsaj sedem letnem obdobju. S tem bi zagotovili, da se v omenjenih vodotokih stanje habitata in s tem tudi ribjih združb ne poslabšuje ampak kvečjemu izboljšuje.

Vsebino poziva si lahko preberete na sledeči povezavi LINK.

O projektu LIFE for LASCA

Zavod za ribištvo Slovenije bo v sodelovanju z italijanskim partnerjem in lokalnimi ribiškimi družinami skušal preprečiti izumrtje vrste primorska podust [Lasca] (Protochondrostoma genei). Poskusili bomo vzrejati vrsto v ujetništvu in jo ponovno naseliti v pritoke reke Vipave. Dolina Vipave je namreč edino Natura 2000 območje za vrsto v Sloveniji

Vodilni partner


Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
SI-1211 Ljubljana-Šmartno, Slovenija
  info@zzrs.si
www.zzrs.si

Pridruženi partner


Parco Lombardo della valle del Ticino
via Isonzo, 1 - 20013
Pontevecchio di Magenta (MI)
  parco.ticino@pec.regione.lombardia.it
www.parcoticino.it