Aktivnosti in rezultati

POTENCIAL PLODNOSTI PRI PRIMORSKI PODUSTI

Potencial plodnosti pri primorski podusti smo merili z ocenjevanjem absolutnega števila iker pri različno velikih samicah (N=13). Ugotovili smo, da ima ena samica primorske podusti v povprečju okoli 3.000 iker, pri čemer je število iker soodvisno od dolžine telesa. Razmerje med številom iker (Ni) in celotno dolžino telesa (TL [mm]) pri primorski podusti lahko opišemo s formulo Ni=0,05 TL2,2 (R2=0,84; glej graf).

Najmanjša opažena spolno zrela samica je v dolžino merila 8,6 cm. Pri njej iker nismo šteli. Najmanjša obravnavana samica pa je v dolžino merila 9,0 cm in je vsebovala le okoli 800 iker.

O projektu LIFE for LASCA

Zavod za ribištvo Slovenije bo v sodelovanju z italijanskim partnerjem in lokalnimi ribiškimi družinami skušal preprečiti izumrtje vrste primorska podust [Lasca] (Protochondrostoma genei). Poskusili bomo vzrejati vrsto v ujetništvu in jo ponovno naseliti v pritoke reke Vipave. Dolina Vipave je namreč edino Natura 2000 območje za vrsto v Sloveniji

Vodilni partner


Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
SI-1211 Ljubljana-Šmartno, Slovenija
  info@zzrs.si
www.zzrs.si

Pridruženi partner


Parco Lombardo della valle del Ticino
via Isonzo, 1 - 20013
Pontevecchio di Magenta (MI)
  parco.ticino@pec.regione.lombardia.it
www.parcoticino.it