Aktivnosti in rezultati

07 Dec
Objavil/a: Samo Bratož
Skupina objave: Ozaveščanje
07 Dec 2018

POSEG NA VODOTOKU KOŽBANJŠČEK

V četrtek, 15.11.2018 je bil napovedan posek obrežne vegetacije na vodotoku Kožbanjšček. Zbrali smo se strokovnjaki različnih institucij (Zavod za ribištvo Slovenije, Direkcija Republike Slovenije za vode, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave in izvajalec Hidrotehnik d.d.), da uskladimo naravovarstvene smernice v korelaciji s protipoplavno varnostjo. Sestanek lahko obravnavamo kot dobro prakso na področju.

Primer usklajevanj pri poseku grmovja in dreves na brežinah vodotoka Kožbanjšček nad cestnim mostom v kraju Neblo, ki je potekal 15.11. 2018. Zelena pomeni, da se ne poseka; rdeče pomeni, da se poseka.

O projektu LIFE for LASCA

Zavod za ribištvo Slovenije bo v sodelovanju z italijanskim partnerjem in lokalnimi ribiškimi družinami skušal preprečiti izumrtje vrste primorska podust [Lasca] (Protochondrostoma genei). Poskusili bomo vzrejati vrsto v ujetništvu in jo ponovno naseliti v pritoke reke Vipave. Dolina Vipave je namreč edino Natura 2000 območje za vrsto v Sloveniji

Vodilni partner


Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
SI-1211 Ljubljana-Šmartno, Slovenija
  info@zzrs.si
www.zzrs.si

Pridruženi partner


Parco Lombardo della valle del Ticino
via Isonzo, 1 - 20013
Pontevecchio di Magenta (MI)
  parco.ticino@pec.regione.lombardia.it
www.parcoticino.it