Aktivnosti in rezultati

PODUSTI V POREČJU VIPAVE POD PRIČAKOVANJI

Objavil/a: Samo Bratož
Skupina objave: Omejevanje donavske podusti
Objavljeno: 26 Jul 2018

Na podlagi ihtioloških vzorčenj in odstranjevanj podusti smo ugotovili, da je gostota podusti v Vipavski dolini v obdobju petih let močno upadla. Leta 2017 jeseni smo v Vipavi v kraju Miren naseljenost podusti ocenili na 10 osebkov na hektar, kar je več kot 100 krat manj kot v istem obdobju leta 2013. V Lijaku smo naseljenost podusti v letošnjem letu ocenili na 80 osebkov na hektar vodotoka, kar je več kot 40 krat manj kot leta 2013.

Podust v Sloveniji že nekaj desetletij številčno upada. Upad podusti je bil najprej opažen v donavskem porečju, kjer je vrsta domorodna, sedaj pa še v jadranskem povodju, kjer je vrsta tujerodna. Vzroki za njen upad so neznani in so verjetno posledica delovanja več faktorjev. Poleg degradacije njenega okolja z zajezitvami in regulacijami, je eden od pomembnih faktorjev za upad podusti, trdijo ribiči, porast kormorana v Sloveniji. Kormoran je ribojeda ptica, ki lovi posamično ali strateško v skupinah. Po podatkih iz Ribiškega katastra se je število kormorana v Vipavski dolini v zadnjih desetih letih podvojilo.

Podusti v globinah pod vejami: Vipava

Podust je bila v zadnjih nekaj letih v Vipavski dolini podvržena namenskim odstranjevanjem s strani lokalne skupnosti. V želji za čimprejšnje okrevanje vodotokov Vipavske doline so lokalne ribiške družine z izlovi in spremenjenim ribiškim režimom na podust začele z odstranjevanji te tujerodne vrste že v času priprave projekta LIFE for LASCA. Že takrat smo namreč z njimi navezali tesne stike. Skupaj smo preživeli kar nekaj ur ob plodnih pogovorih na temo vnosa tujerodnih vrst v okolje. Ribiške družine so se in se še vedno močno zavedajo posledic vnosa tujerodnih vrst v okolje, saj jim poleg tujerodne donavske podusti velik problem v spodnjem toku reke Vipave predstavlja tudi tujeroden som.


V razmislek….morda pa upad donavske podusti na vipavskem lahko pripišemo zgolj naravnemu nihanju v številčnosti populacij?!

O projektu LIFE for LASCA

Zavod za ribištvo Slovenije bo v sodelovanju z italijanskim partnerjem in lokalnimi ribiškimi družinami skušal preprečiti izumrtje vrste primorska podust [Lasca] (Protochondrostoma genei). Poskusili bomo vzrejati vrsto v ujetništvu in jo ponovno naseliti v pritoke reke Vipave. Dolina Vipave je namreč edino Natura 2000 območje za vrsto v Sloveniji

Vodilni partner


Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
SI-1211 Ljubljana-Šmartno, Slovenija
  info@zzrs.si
www.zzrs.si

Pridruženi partner


Parco Lombardo della valle del Ticino
via Isonzo, 1 - 20013
Pontevecchio di Magenta (MI)
  parco.ticino@pec.regione.lombardia.it
www.parcoticino.it