Aktivnosti in rezultati

PODUST V LIJAKU

Objavil/a: Samo Bratož
Skupina objave: Omejevanje donavske podusti
Všečno: (0)
Ni všečno: (0)
Objavljeno: 25 Sep 2019

Lijak je eden večjih pritokov reke Vipave. V reko Vipavo se izliva v njenem spodnjem toku, pri kraju Renče. Je izrazito cipriniden vodotok. V njem živijo vrste štrkavec, primorska belica, potočni glavoč, primorska nežica, mazenica,…in tudi podust. Podust je v jadranskem povodju tujerodna vrsta. V Vipavi in njenih pritokih se je v preteklosti močno namnožila. Še pred desetletjem so jih lokalni prebivalci videvali v več tisoč osebkov velikih skupinah. Danes je podust v porečju Vipave upadla. Kljub temu še obstajajo mesta, kjer se pojavlja v večjem številu. Eno od mest je zagotovo spodnji tok Lijaka. Po naših opazovanjih se osebki donavske podusti vanj v večjem številu zatekajo pozno poleti in jeseni, kjer se prehranjujejo. Gre za manjše osebke, dolžin med 10 in 25 cm. To pomeni, da je Lijak pomemben habitat za mladice (»nursery stream«). Večji osebki se zadržujejo predvsem v matici, v sami reki Vipavi.

V Lijaku in njegovih potokih smo do sedaj opravili že kar 21 izlovov donavske podusti. Pri tem smo tesno sodelovali s člani ribiške družine Renče. Do danes smo odstranili 2896 osebkov donavske podusti.

Utrinki s terena.

Utrinki s terena.

Podusti v transportnem kesonu.

Trenutno ni komentarjev...

Komentirajte

63970

Omejitev znakov 400

O projektu LIFE for LASCA

Zavod za ribištvo Slovenije bo v sodelovanju z italijanskim partnerjem in lokalnimi ribiškimi družinami skušal preprečiti izumrtje vrste primorska podust [Lasca] (Protochondrostoma genei). Poskusili bomo vzrejati vrsto v ujetništvu in jo ponovno naseliti v pritoke reke Vipave. Dolina Vipave je namreč edino Natura 2000 območje za vrsto v Sloveniji

Vodilni partner


Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
SI-1211 Ljubljana-Šmartno, Slovenija
  info@zzrs.si
www.zzrs.si

Pridruženi partner


Parco Lombardo della valle del Ticino
via Isonzo, 1 - 20013
Pontevecchio di Magenta (MI)
  parco.ticino@pec.regione.lombardia.it
www.parcoticino.it