Aktivnosti in rezultati

02 Jun
Skupina objave: Ozaveščanje
02 Jun 2018

OTVORITVENO SREČANJE V AJDOVŠČINI

V soboto, 2.6.2018 smo izvedli otvoritveno srečanje projekta Life for Lasca. Celodnevno dogajanje smo pričeli z ribiško tržnico, s prikazom vezanja umetnih muh, podelitvijo nagrad 31. prvenstva Slovenije za najboljšo umetno muho 2018 in 20. državnega prvenstva v vezanju umetnih muh. Ribiči so se pomerili v foto ulovu najlepše ribe v reki Vipavi in v Hublju, ob 18. uri pa je sledila slavnostna seja.

Za gostovanje bi se radi zahvalili Ribiški družini Ajdovščina in njenemu predsedniku g. Davidu Marcu, da smo lahko naše praznovanje združili s praznovanjem 70. letnice ribiške družine za kar jim iskreno čestitamo.

Ribiška družina Ajdovščina je ribiška družina z začrtano vizijo pri ohranjanju domorodnih vrst rib, njihovo trdo delo pa se že odraža na uspešni repopulaciji soške postrvi. Kako pomembno je pravilno upravljanje z domorodnimi vrstami rib pa se velikokrat zavemo ko je to že prepozno. V ta namen smo na Zavodu za ribištvo Slovenije v okviru projekta Life for Lasca ravno ta teden izdali knjižico Natura 2000 in ostale pomembnejše vrste rib in piškurjev Vipavske doline. Poleg domorodnih vrst so predstavljene tudi tujerodne in invazivne vrste rib, ki se pojavljajo na tem območju. Želimo si, da bi knjižica služila lažjemu prepoznavanju in določanju vrst v naravi.

Med opisanimi vrstami je tudi primorska podust, ki je še v 80. letih množično naseljevala porečje Vipave, nato pa začela izginjati s takšno naglico, da danes velja v Vipavski dolini za izginulo. Do danes je edini potrjen razlog za izginjanje primorske podusti prav prisotnost tujerodne vrste. Glavna grožnja ji je namreč donavska podust, ki s primorsko podustjo tekmuje za isti življenjski prostor.

S projektom Life for Lasca pa bomo s pomočjo italijanskega partnerja Parco Ticino in v sodelovanju z vašo ribiško družino in ribiškima družinama Renče in Soča-Nova Gorica, ob podpori lokalnih občin, podjetja Hidrotehnik, Ministrstva za okolje in prostor in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano skušali preprečiti njeno izumrtje. Vrsto bomo poskusili vzrejati v ribogojnici Soča v Kobaridu, ki bo letos deležna tudi korenite prenove, ter jo ponovno naseliti v pritoke reke Vipave. Dolina Vipave je namreč edino razglašeno Natura 2000 območje za vrsto v Sloveniji.

Želimo si, da izginotje primorske podusti v Vipavski dolini prepoznamo kot resno opozorilo, ter v prihodnje, po svojih najboljših močeh prispevamo k zmanjševanju nadaljnjega vnosa tujerodnih vrst v okolje in s tem prispevamo k zmanjševanju negativnih posledic, ki jih tako dejanje lahko prinese za seboj. Cilj projekta pa je, da nam s skupnimi močmi uspe Vipavi vrniti primorsko podust in da s pridobljenimi izkušnjami postanemo vir informacij in znanja za ostale evropske države s podobno problematiko.

Life for Lasca pa ni naš edini projekt v Vipavski dolini, saj je Zavod za ribištvo Slovenije v preteklem letu postal vodilni partner projekta »VIPava«. Skupaj z ostalimi partnerji bomo izvajali ukrepe za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini.

Oba projekta pa bosta dolgoročno uspešna le, če bomo še naprej sodelovali in delovali v smeri skupnega cilja in ohranili pomemben del slovenskega naravnega bogastva, kar pa biotska raznovrstnost vrst vsekakor je.

Zato še enkrat hvala za pomoč in sodelovanje pri obeh projektih vsem sodelujočih in čestitke Ribiški družini Ajdovščina za vzorno delo in odnose, ki jih gojijo znotraj ribiške družine.

O projektu LIFE for LASCA

Zavod za ribištvo Slovenije bo v sodelovanju z italijanskim partnerjem in lokalnimi ribiškimi družinami skušal preprečiti izumrtje vrste primorska podust [Lasca] (Protochondrostoma genei). Poskusili bomo vzrejati vrsto v ujetništvu in jo ponovno naseliti v pritoke reke Vipave. Dolina Vipave je namreč edino Natura 2000 območje za vrsto v Sloveniji

Vodilni partner


Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
SI-1211 Ljubljana-Šmartno, Slovenija
  info@zzrs.si
www.zzrs.si

Pridruženi partner


Parco Lombardo della valle del Ticino
via Isonzo, 1 - 20013
Pontevecchio di Magenta (MI)
  parco.ticino@pec.regione.lombardia.it
www.parcoticino.it