Aktivnosti in rezultati

OKOLJSKA DNA: ALTERNATIVNA METODA ZA DOLOČEVANJE PRISOTNOSTI VRST V OKOLJU

S strani Agencije Republike Slovenije za okolje smo bili na Zavodu za ribištvo Slovenije povabljeni na izobraževanje in terensko predstavitev jemanja vzorcev vode za izolacijo okoljske DNA (eDNA), kot inovativno genetsko metodo za identifikacijo ribjih vrst v rekah.

Dobili smo se na terenu v Kamnem, kjer smo iz reke Soče odvzeli dvakrat po 30 l vode za izolacijo eDNA. eDNA je jedrna ali mitohondrijska DNA, ki jo organizmi puščajo preko sluzi, iztrebkov, izločkov in kadavrov v okolju. Odvzet vzorec vode iz reke Soče smo prefiltrirali in filter shranili v pufru, da se DNA ohrani. Nadaljnji postopki potekajo v laboratoriju, kjer DNA namnožijo z verižno reakcijo s polimerazo (PCR) in sekvenirajo ter s pomočjo bioinformatike detreminirajo taksone do vrste.

O projektu LIFE for LASCA

Zavod za ribištvo Slovenije bo v sodelovanju z italijanskim partnerjem in lokalnimi ribiškimi družinami skušal preprečiti izumrtje vrste primorska podust [Lasca] (Protochondrostoma genei). Poskusili bomo vzrejati vrsto v ujetništvu in jo ponovno naseliti v pritoke reke Vipave. Dolina Vipave je namreč edino Natura 2000 območje za vrsto v Sloveniji

Vodilni partner


Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
SI-1211 Ljubljana-Šmartno, Slovenija
  info@zzrs.si
www.zzrs.si

Pridruženi partner


Parco Lombardo della valle del Ticino
via Isonzo, 1 - 20013
Pontevecchio di Magenta (MI)
  parco.ticino@pec.regione.lombardia.it
www.parcoticino.it