Aktivnosti in rezultati

03 Sep
Objavil/a: Samo Bratož
Skupina objave: Omejevanje donavske podusti
03 Sep 2018

NAŠLI VEČJE SKUPINE DONAVSKIH PODUSTI

Donavsko podust smo v porečju Vipave spremljali skozi celotno leto. Spomladi so možnost najdbe donavskih podusti oteževale velike vode, ki so bile posledica dolge zime in obilnih padavin. Pozno spomladi, s padcem nivoja voda, smo zaznali skupine donavskih podusti predvsem v tolmunih, ki so metodološko težko dostopni za izlov. Zato smo se odločili, da povečamo učinkovitost izlova z uporabo alternativnih metod. V sklopu načrtovanih odstranjevalnih akcij smo se z ribiškimi družinami dogovorili za organizirano trnkarjenje na donavsko podust, ki ga lokalni ribiči še izvajajo. Poleg tega so ribiške družine že v začetku sezone redno, na dnevni bazi, spremljale morebitne premike donavskih podusti. Šele pozno poleti so se ta redna spremljanja in opazovanja vodotokov obrestovala. Na plitvinah reke Vipave in nekaterih njenih pritokih so se pojavile večje skupine donavskih podusti, ki so se aktivno prehranjevale pred zimo. Skupine so štele več 100 osebkov. Območja zbiranja podusti smo si ogledali in na podlagi dostopnosti izbrali odstranjevalna mesta. Skupaj z ribiškimi družinami nameravamo izpeljati odstranjevalne akcije donavskih podusti na Vipavi in Lijaku.

O projektu LIFE for LASCA

Zavod za ribištvo Slovenije bo v sodelovanju z italijanskim partnerjem in lokalnimi ribiškimi družinami skušal preprečiti izumrtje vrste primorska podust [Lasca] (Protochondrostoma genei). Poskusili bomo vzrejati vrsto v ujetništvu in jo ponovno naseliti v pritoke reke Vipave. Dolina Vipave je namreč edino Natura 2000 območje za vrsto v Sloveniji

Vodilni partner


Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
SI-1211 Ljubljana-Šmartno, Slovenija
  info@zzrs.si
www.zzrs.si

Pridruženi partner


Parco Lombardo della valle del Ticino
via Isonzo, 1 - 20013
Pontevecchio di Magenta (MI)
  parco.ticino@pec.regione.lombardia.it
www.parcoticino.it