Aktivnosti in rezultati

INTERVENCIJE ZARADI NIZKIH VODOSTAJEV

Objavil/a: Samo Bratož
Skupina objave: Omejevanje donavske podusti

Vsakoletna sušna obdobja niso več novost v Evropi. Dolina reke Vipave je zaradi svoje specifične geografske lege in podnebnih razmer še posebej sušna v poletnem času. Vendar njeni kraški izviri zagotavljajo dovolj vode za preživetje vodnega sveta. To leto je drugačno. Suša je postala resna in realna grožnja. Za zagotovitev preživetja primorske podusti v naravi smo bili primorani prilagoditi načrt dela za celotno poletje. Opustili smo vsa redna terenska vzorčenja (odstranjevanja podusti/monitoring primorske podusti) in sledili padanju vodostajev po celotni Vipavski dolini. V juniju, po dolgem obdobju drastične suše, smo začeli z rednim spremljanjem vodostajev na vseh mestih vnosa vrste. To se ni zaključilo vse do danes, saj so vodostaji še vedno kritično nizki. Pomoč lokalnih ribiških družin je tu ključnega pomena, saj le tako lahko pridobivamo podatke o nihanju in stanju vodostajev na dnevi bazi. Nadaljnji načrt je bil, da se odločimo kje in kdaj je nivo vode prenizek in predstavlja kritično grožnjo ribam in kje je še zadostna količina vode za njihovo preživetje. Na podlagi določenih kriterijev smo z lokalnimi partnerji začeli z realizacijo intervencij z elektroizlovom. Intervencije smo izvedli izključno, ko je bilo to nujno potrebno, da bi do največje mere zmanjšali invazivnost elektrolova v takih ekstremnih razmerah. Izbrali smo najbolj ranljive odseke potokov iz katerih smo ujete ribe prestavili na varna mesta z zadostno količino vode. V nekaterih takih oazah so ribe zelo skoncentrirane in podvržene predaciji in nadaljnjemu pomanjkanju dežja. Trenutno terensko delo je usmerjeno v varovanje in spremljanje teh »oaz«, da bi zagotovili preživetje osebkov primorske podusti v naravi, kolikor je le mogoče. Na srečo vremenska napoved napoveduje prihod znatne količine padavin v naslednjih dneh. Takoj, ko se bo vodostaj povrnil v normalno stanje in se bodo ribe razporedile po omrežju vodotokov bomo začeli z rednim ihtiološkim terenskim delom.

Od začetka julija do danes smo prenesli 369 primorskih podusti in še veliko več drugih vrst iz 13 lokacij. Med temi intervencijami/prenosi smo odstranili tudi 332 osebkov tujerodne podusti. Na nek način smo imeli srečo, da smo intervencije lahko izkoristili za zmanjševanje tujerodne podusti in spremljanje primorske podusti, saj sta bili obe vrsti prisotni v ulovu.

O projektu LIFE for LASCA

Zavod za ribištvo Slovenije bo v sodelovanju z italijanskim partnerjem in lokalnimi ribiškimi družinami skušal preprečiti izumrtje vrste primorska podust [Lasca] (Protochondrostoma genei). Poskusili bomo vzrejati vrsto v ujetništvu in jo ponovno naseliti v pritoke reke Vipave. Dolina Vipave je namreč edino Natura 2000 območje za vrsto v Sloveniji

Vodilni partner


Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
SI-1211 Ljubljana-Šmartno, Slovenija
  info@zzrs.si
www.zzrs.si

Pridruženi partner


Parco Lombardo della valle del Ticino
via Isonzo, 1 - 20013
Pontevecchio di Magenta (MI)
  parco.ticino@pec.regione.lombardia.it
www.parcoticino.it