Aktivnosti in rezultati

JESENSKO DELO NA TERENU

Skupina objave: Omejevanje donavske podusti

Prihod jeseni, nižje temperature in postopna upočasnitev aktivnosti rib nas vsako leto opomnijo, da se intenzivne terenske dejavnosti za leto zaključujejo. 27. oktobra 2021 smo izkoristili še zadnje lepo vreme in primerne vodostaje za še en uspešen izlov tujerodne podusti na potoku Lijak. Odstranili smo kar 790 osebkov. V času projekta, se je to mesto izkazalo kot zelo uspešno mesto za odstranjevanje mladih tujerodnih podusti. Ta pritok reke Vipave namreč zagotavlja optimalne temperature vode in zadostno količino hrane, ki vsako leto od junija do poznega oktobra privabljajo ribe/podusti iz glavne reke v Lijak. Ko se temperature vode začnejo zniževati, se ribe premaknejo nazaj, v globje odseke rek in postanejo manj aktivne, s čemer se verjetnost ulova znatno zmanjša.

O projektu LIFE for LASCA

Zavod za ribištvo Slovenije bo v sodelovanju z italijanskim partnerjem in lokalnimi ribiškimi družinami skušal preprečiti izumrtje vrste primorska podust [Lasca] (Protochondrostoma genei). Poskusili bomo vzrejati vrsto v ujetništvu in jo ponovno naseliti v pritoke reke Vipave. Dolina Vipave je namreč edino Natura 2000 območje za vrsto v Sloveniji

Vodilni partner


Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
SI-1211 Ljubljana-Šmartno, Slovenija
  info@zzrs.si
www.zzrs.si

Pridruženi partner


Parco Lombardo della valle del Ticino
via Isonzo, 1 - 20013
Pontevecchio di Magenta (MI)
  parco.ticino@pec.regione.lombardia.it
www.parcoticino.it