Aktivnosti in rezultati

IZDANE STROKOVNE PODLAGE ZA PODALJŠANJE ZAŠČITE HABITATA PRIMORSKE PODUSTI

V januarju smo v tesnem sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave izdali strokovne podlage za podaljšanje zaščite habitata primorske podusti v Brdih.

Ozadje:

26.7.2019 je bila v Uradnem listu RS št.47/2019 objavljena Odredba o začasnih prepovedih in omejitvi ravnanj v vodotokih, ki so habitat primorske podusti v Goriških Brdih. Odredba velja eno leto, zato smo bili s strani Ministrstva za okolje in prostor ponovno pozvani k pripravi strokovnih podlag, tokrat za podaljšanje zaščite habitata primorske podusti. Strokovne podlage so bile na Ministrstvo za okolje in prostor posredovane 15.1. 2020.

O projektu LIFE for LASCA

Zavod za ribištvo Slovenije bo v sodelovanju z italijanskim partnerjem in lokalnimi ribiškimi družinami skušal preprečiti izumrtje vrste primorska podust [Lasca] (Protochondrostoma genei). Poskusili bomo vzrejati vrsto v ujetništvu in jo ponovno naseliti v pritoke reke Vipave. Dolina Vipave je namreč edino Natura 2000 območje za vrsto v Sloveniji

Vodilni partner


Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
SI-1211 Ljubljana-Šmartno, Slovenija
  info@zzrs.si
www.zzrs.si

Pridruženi partner


Parco Lombardo della valle del Ticino
via Isonzo, 1 - 20013
Pontevecchio di Magenta (MI)
  parco.ticino@pec.regione.lombardia.it
www.parcoticino.it