Aktivnosti in rezultati

25 May
Objavil/a: Samo Bratož
Skupina objave: Ozaveščanje
25 May 2018

IZDALI SMO PUBLIKACIJO: NATURA 2000 IN OSTALE POMEMBNEJŠE RIBE IN PIŠKURJI VIPAVSKE DOLINE

Do danes je bil edini potrjen razlog za izginjanje primorske podusti prav prisotnost tujerodne donavske podusti, ki med seboj tekmujeta za isti življenjski prostor. Donavska podust je bila v 60. letih zaradi nevednosti ribičev vnesena v Vipavsko dolino za popestritev ribolova. Takšno dejanje za seboj potegne vrsto negativnih posledic, ki se jih takrat verjetno niso zavedali. V ta namen smo izdali publikacijo, ki opisuje Natura 2000 vrste, ostale pomembnejše vrste, kot tudi tujerodne in invazivne vrste Vipavske doline. S tem želimo, da spoznate katere vrste so za to okolje značilne in domorodne in katere so bile vnesene in v to okolje ne spadajo. Dolina Vipave je razglašeno Natura 2000 območje za kar 8 ogroženih vrst rib in piškurjev. Večina jih je na območju v ugodnem ohranitvenem stanju, na kar smo lahko zelo ponosni, vendar jim moramo še vedno nakloniti pozornost in s svojimi premišljenimi dejanji omogočiti dolini, da takšna tudi ostane. Naj vam publikacija služi za prepoznavanje teh čudovitih organizmov v okolju.

 

O projektu LIFE for LASCA

Zavod za ribištvo Slovenije bo v sodelovanju z italijanskim partnerjem in lokalnimi ribiškimi družinami skušal preprečiti izumrtje vrste primorska podust [Lasca] (Protochondrostoma genei). Poskusili bomo vzrejati vrsto v ujetništvu in jo ponovno naseliti v pritoke reke Vipave. Dolina Vipave je namreč edino Natura 2000 območje za vrsto v Sloveniji

Vodilni partner


Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
SI-1211 Ljubljana-Šmartno, Slovenija
  info@zzrs.si
www.zzrs.si

Pridruženi partner


Parco Lombardo della valle del Ticino
via Isonzo, 1 - 20013
Pontevecchio di Magenta (MI)
  parco.ticino@pec.regione.lombardia.it
www.parcoticino.it