Aktivnosti in rezultati

ANALIZA PODATKOV TEMPERATURNIH MERILCEV

V vse potencialno primerne pritoke Vipave za naselitev primorske podusti in v potok Kožbanjšček v Brdih smo za eno leto namestili temperaturne merilce. S tem smo pridobili podatke o letnem nihanju temperature vode od katerega je odvisna tudi uspešnost drsti. Primerjava podatkov o temperaturi vode med pritoki Vipave in referenčnim potokom Kožbanjšček v Brdih, kjer primorska podust še živi, je pokazala razmeroma visoko podobnost. Predvsem temperaturna nihanja in postopno zviševanje temperature v času drsti je v določenih pritokih Vipave povsem primerljivo s potokom Kožbanjšček v Brdih, kar nam daje upanje, da bo primorska podust znova zaživela v Vipavski dolini.

O projektu LIFE for LASCA

Zavod za ribištvo Slovenije bo v sodelovanju z italijanskim partnerjem in lokalnimi ribiškimi družinami skušal preprečiti izumrtje vrste primorska podust [Lasca] (Protochondrostoma genei). Poskusili bomo vzrejati vrsto v ujetništvu in jo ponovno naseliti v pritoke reke Vipave. Dolina Vipave je namreč edino Natura 2000 območje za vrsto v Sloveniji

Vodilni partner


Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
SI-1211 Ljubljana-Šmartno, Slovenija
  info@zzrs.si
www.zzrs.si

Pridruženi partner


Parco Lombardo della valle del Ticino
via Isonzo, 1 - 20013
Pontevecchio di Magenta (MI)
  parco.ticino@pec.regione.lombardia.it
www.parcoticino.it